Villkor för nedladdning av PDF

I samband med att du laddar ned våra informationsblad insamlar vi personuppgifter kring dig. Detta görs i syfte att sammanställa statistik, förbättra vår service och skapa förutsättningar för uppföljning på ditt besök på www.kiepe.se.

Information om behandling av personuppgifter

Kiepe Elektriska behandlar personuppgifter på ett sätt som är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204).